Studiekompetanse

Vi hjelper deg med å finne ut av dette og har tilbud som passer, enten du vil kombinere studiene med jobb eller skaffe deg hele studiekompetansen på ett år.

Passer for deg som

Søm ønsker  generell studiekompetanse, og for deg som vil forbedre dine karakterer. Det er flere veier til studiekompetanse, det kan derfor være lurt å starte planleggingen med å ta kontakt med en av våre rådgivere for å se hva som er raskeste vei for deg.

Generell studiekompetanse 23/5 - regelen

For å få generell studiekompetanse på denne måten må du i tillegg til de 6 fagene være fylt 23 år og ha 5 års yrkeserfaring eller omsorgsarbeid i hjemmet.  Annen skolegang og militærtjeneste regnes med. Samordna opptak har alltid oppdatert informasjon om 23/5-regelen.
Dette passer for deg som er voksen og som ikke har tatt videregående skole fra før, har deler av videregående skole eller har en yrkesfaglig utdanning tatt før Reform-94.

Påbygg til generell studiekompetanse

Dersom du har tatt yrkesfaglig utdanning i Reform-94 eller Kunnskapsløftet er du ferdig med samfunnsfag og engelsk. Da har du 4 fag igjen for å få generell studiekompetanse. Det er ulike løsninger for deg som har yrkesfaglig bakgrunn:

  • Fullført utdanning med fagbrev + norsk, matematikk, naturfag og historie
  • Fullført to år yrkesfaglig utdanning uten fagbrev og er over 23 år+ norsk, matematikk, naturfag og historie. I tillegg må du dokumentere arbeidspraksis i henhold til 23/5-regelen.
  • Dersom du er lærling har du mulighet til å ta disse fagene parallelt med læretiden og få fagbrev og studiekompetanse samtidig.

Hvorfor generell studiekompetanse

Med studiekompetanse åpnes nye dører til en mengde utdanninger på universitet og høyskoler. Selv om du ikke har bestemt deg for hva du ønsker å studere videre, eller du vil vente med høyere utdanning til seinere, kan det være lurt å få studiekompetansefagene på plass. Da er du klar til å starte på studiene når det passer deg.

 

Passer for deg som

Kursene passer for deg som har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse og trenger et eller flere realfag for å kvalifisere deg til et bestemt studium.

Fagene er ypperlige for deg som ønsker å få ekstra realfagspoeng for å styrke din totale poengsum i søknad mot høgskole eller universitet. Du kan ta med deg inntil 4 realfag- og språkpoeng når du søker på høyere utdanning.

Kursene passer også for deg som skal forbedre karakterer i disse fagene.

Hvorfor spesiell studiekompetanse

For å kvalifisere deg til enkelte utdanninger må du også ha realfag. Du vil finne informasjon om opptakskravene til de ulike studiene på Samordna opptak. Dersom du er i tvil om hva som gjelder deg, kan du ta kontakt med en av våre rådgivere så hjelper vi deg.