Bruksbetingelser

BRUKSBETINGELSER - AOF NETTSTEDER/TJENESTER

Vennligst les bruksbetingelsene før du registrerer deg på nettstedet.

Registrering som en Bruker på nettstedet betyr at du går god for de følgende retningslinjer og bestemmelser:

AOF kan ikke bli holdt ansvarlig for skade av noe slag.

Alle Brukere av AOFs (Tilbyderens) nettsteder/tjenester aksepterer og påtar seg:

  • å ikke viderebringe noen personlige data på nettsteder (bare bruk brukernavn).
  • å ikke selge eller kjøpe noen varer og tjenester på dette nettstedet (med unntak av Tilbyderens produkter) og ikke reklamere for noe av kommersiell natur overhodet
  • å ikke engasjere seg i noen form for dating på dette nettstedet
  • å ikke bruke et språk eller vise bilder og tegninger som sannsynligvis vil fornærme eller virke frastøtende på andre brukere av dette nettstedet.

For bedre å kunne benytte seg av Tilbyderens gratis nettsted, kan Brukeren få et individuelt brukernavn og passord ved å registrere seg som en bruker av nettstedet. Registrering på nettstedet krever at du oppretter en brukerkonto, og fullfører registreringsprosedyren ved å legge inn oppdatert, komplett og korrekt informasjon i sine respektive felter i registreringsskjemaet. Du må velge et passord og et brukernavn. Registrerte Brukere aksepterer og påtar seg å holde brukernavn og passord strengt konfidensielt og til å ta alle rimelige forholdsregler for å unngå at brukernavn og passord blir tilgjengeliggjort overfor tredjepart. Ethvert tap av brukernavn og passord skal rapporteres til Tilbyderen omgående. Du er selv ansvarlig for å holde passord og kontoen konfidensiell. Videre er du selv ansvarlig for enhver aktivitet som utføres av brukere innlogget på din konto. Du samtykker i å orientere AOF omgående om uautorisert bruk av din konto eller andre brudd på sikkerheten. AOF er ikke ansvarlig for noe tap som skjer som et resultat av at noen andre bruker ditt passord eller konto, med eller uten din viten. Du kan imidlertid bli holdt ansvarlig for tap som AOF eller andre parter lider som følge av at andre bruker din konto eller passord. Du skal aldri benytte andres konto uten tillatelse fra kontoens eier.

Innholdet på dette nettstedet, inklusive alle skript, elektroniske dataoverføringer, videoer, etc, er opphavsrettslig Tilbyderens eiendom og er kun tilgjengelig til personlig bruk. Ingenting av innholdet skal bli skrevet ut eller gjort tilgjengelig for tredjepart, verken for kommersielle formål eller ikke-kommersielle formål.

AOF krever ikke eierskap til materialet du leverer til AOF (inkludert tilbakemeldinger og forslag) eller legger inn på, laster opp til, lagrer på eller sender til noen Tjeneste eller tilknyttede tjenester slik at det blir tilgjengelig for publikum eller medlemmer av en offentlig eller privat gruppe ("Bidrag"). Ved å legge inn, laste opp, lagre, levere eller sende inn ("Legge inn") ditt Bidrag gir du imidlertid AOF, dets tilknyttede selskaper og andre berørte lisensinnehavere (inkludert tredjeparter som eier produkter, teknologier og tjenester som bruker eller samvirker med en del av en AOF -programvare eller -tjeneste som omfatter Bidraget) retten til vederlagsfritt å bruke, dele og kommersialisere ditt Bidrag på en hvilken som helst måte og til et hvilket som helst formål. Du skal ikke gi noe Bidrag som er underlagt en lisens som krever at AOF lisensierer sin programvare eller dokumentasjon til tredjeparter fordi vi inkluderer ditt Bidrag i dem.

AOF er ikke forpliktet til å legge inn eller bruke noe Bidrag du måtte levere, og AOF kan fjerne ethvert Bidrag når som helst, etter eget skjønn.

Ved å Legge inn et Bidrag garanterer og erklærer du at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til ditt Bidrag som beskrevet i disse Vilkårene, inkludert, men ikke begrenset til, alle rettighetene du trenger for å Legge inn Bidraget.

I tillegg til garantien og erklæringen som er beskrevet ovenfor, garanterer og erklærer du ved å Legge inn et Bidrag som inkluderer bilder, fotografier, animasjoner eller på annen måte er helt eller delvis grafisk ("Bilder"), at (a) du eier opphavsretten til slike Bilder, eller at eieren av opphavsretten til Bildene har gitt deg tillatelse til å bruke Bildene eller innhold og/eller bilder som omfattes av Bildene, til ditt bruk og ditt formål og på annen måte i samsvar med disse Vilkårene, (b) du har de nødvendige rettighetene til å tildele lisensene og underlisensene som beskrives i disse Vilkårene, og (c) at alle personene som er avbildet på slike Bilder, om noen, har samtykket til at Bildene brukes som beskrevet i disse Vilkårene, inkludert, for eksempel, at Bildene distribueres, vises offentlig og reproduseres. Ved å Legge inn Bilder gir du (a) alle medlemmer av din private gruppe (gjelder Bilder som er tilgjengelige for medlemmer av slike private grupper) og/eller (b) publikum (gjelder Bilder som er tilgjengelige gjennom Tjenestene eller Nettsteder, ikke en privat gruppe) tillatelse til å bruke dine Bilder i samsvar med disse Vilkårene i forbindelse med bruk av alle Tjenestene eller Nettsteder (inkludert, for eksempel, å skrive ut eller gi gaver som inkluderer slike Bilder), inkludert, men ikke begrenset til, en ikke-eksklusiv, verdensomfattende, royalty-fri lisens til å: kopiere, distribuere, overføre, vise offentlig, fremføre offentlig, reprodusere, redigere, oversette og formatere på nytt dine Bilder uten at ditt navn er tilknyttet Bildene, og retten til å viderelisensiere slike rettigheter til enhver leverandør av Tjenestene. Lisensene som tildeles for Bilder i henhold til de foregående setningene, opphører når du fjerner slike Bilder fullstendig fra Tjenestene eller Nettstedet, forutsatt at opphøret ikke skal påvirke noen lisenser som tildeles i forbindelse med slike Bilder før du fjerner Bildene fullstendig. Det vil ikke bli utbetalt vederlag i forbindelse med bruken av dine Bilder.

AOF OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER GIR INGEN UTTALELSER OM EGNETHETEN TIL INFORMASJONEN I WEBINNHOLDET SOM ER TILGJENGELIG PÅ DETTE WEBOMRÅDET, OG BESLEKTET GRAFIKK SOM PUBLISERES SOM EN DEL AV TJENESTENE, TIL NOE FORMÅL. ALT SLIKT WEBINNHOLD OG BESLEKTET GRAFIKK TILBYS "SLIK DET ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. AOF OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL DENNE INFORMASJONEN, INKLUDERT ALLE GARANTIER OM OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, ENTEN DE ER UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVFESTEDE, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL AOF OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER NOEN SOM HELST SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ENTEN DET ER I EN KONTRAKTSHANDLING ELLER SOM FØLGE AV UAKTSOMHET ELLER EN ANNEN SKADEVOLDENDE HANDLING, SOM INNTREFFER PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER YTELSEN TIL INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG FRA TJENESTENE.

WEBINNHOLDET OG BESLEKTET GRAFIKK SOM PUBLISERES VIA TJENESTENE, KAN INNEHOLDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL. DENNE INFORMASJONEN ENDRES PERIODISK. AOF OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN NÅR SOM HELST FORBEDRE OG/ELLER ENDRE PRODUKTET/PRODUKTENE OG/ELLER PROGRAMMET/PROGRAMMENE SOM BESKRIVES HER.

Du samtykker i at AOF ikke er ansvarlig eller har erstatningsansvar for sletting eller manglende lagring av innhold som opprettholdes eller legges inn av eller via tjenesten. Du erkjenner at AOF ikke har angitt noen fast øvre grense for hvor mye lagringsplass som kan brukes. AOF forbeholder seg imidlertid retten til etter eget skjønn å definere grenser når som helst, med eller uten varsel.

Servicekontakt: ostfold@aof.no

AVSLUTNING/TILGANGSKONTROLL

Ethvert brudd på punktene i disse BETINGELSENE kan resultere i inndragning av Brukerens brukernavn og passord. AOF reserverer seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å avslutte din tilgang til noen eller alle AOFs nettsteder/tjenester og relaterte tjenester eller en del av dem når som helst, uten å gi beskjed. Hvis din konto avsluttes pga brudd på BETINGELSENE vil du ikke ha krav på eventuell tilbakebetaling av medlems-/studentavgifter. AOF kan også avslutte eller sperre din tilgang til AOF Nettsteder/Tjenester pga inaktivitet, hvilket er definert som at du ikke har logget inn på en tjeneste på en lengre tid, definert av AOF. AOF anser 6 måneder som lengre tid. Ved avslutning av AOF Nettstedet/Tjenesten, opphører din rett til å benytte AOF Nettstedet/Tjenesten umiddelbart. AOF har ingen plikt til å beholde noe innhold eller til å sende videre uleste eller usendte meldinger til deg eller andre tredjeparter.

Alle rettigheter som ikke er nevnt her er med dette reservert.