Lederskolen

AOF Østfold

Lederskolen er en praktisk utdannelse for deg som vil bli en bedre leder. Eller for deg som ønsker en lederstilling i framtiden. Utdanningen har blitt et populært tilbud som vi starter for 4 året på rad i mars 2017.

Mange utdanninger gir mye kunnskap om ledelse. Lederskolen lærer deg å lede. Etter ett års studieinnsats vil du sitte igjen med grunnleggende kompetanse innen ledelse og du vil få et bevisst forhold til egen lederadferd.

 

Målet med Lederskolen

Utvikle ledere som skaper gode resultater ved å:

 • bidra til et helsefremmende og meningsfylt arbeidsmiljø
 • skape trygghet for den enkelte medarbeider og seg selv som leder
 • bidra til et inkluderende arbeidsliv
 • forstå sammenhengen mellom egne handlinger, produktiviteten i team og bedriftens økonomiske resultater

 

 

Hvordan bli en dyktig leder?

For å bli en dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring. Du må ha teoretisk kunnskap, trene på å ta den i bruk og reflektere over de resultatene du oppnår. Når du gjør dette sammen med andre, får du også tilbakemeldinger på egne synspunkter og personlig væremåte. Du lærer og utvikler deg. Det er dette Lederskolen handler om.

 

 

Lederskolens oppbygning

Deltakerne skal gjennom å jobbe med prosjekter og delta på ukentlige samlinger, øke sin bevissthet i forhold til egen adferd og få forståelse for hvordan den virker på andre. De skal bli bevisst sin kommunikasjonsform. I tillegg er det et mål at deltakerne skal kunne analysere og iverksette tiltak innen HMS og innen økonomi og ledelse, som gjør at man oppnår et bedre arbeidsmiljø, trygge arbeidsplasser og en god økonomi i den delen av bedriften man leder.

 

 

Lederskolen er satt sammen av 4 moduler

 
Modul 1- Grunnleggende lederforståelse

Hovedtema: Relasjonsledelse

 • Fra posisjon til relasjon
 • Relasjonelt mot og feighet
 • Dialogferdigheter
 • Tilbakemelding - ris og ros
 
Modul 2 - Ledelse i et HMS perspektiv

Hovedtema: Arbeidsmiljølovgivningen sett fra en leders ståsted

 • Internkontroll
 • Sikkerhetskultur
 • Risikoanalyse
 
Modul 3 - Ledelse og økonomi

Hovedtemaer:

 • Grunnleggende økonomiforståelse gjennom bruk av økonomispill
 • Refleksjon omkring handling og holdning i økonomirelaterte spørsmål
 
Modul 4 - Ledelse i endring

Hovedtemaer:

 • Organisasjonsmodeller
 • Konflikthåndtering
 • Kommunikasjon
 • Møteledelse
 • Forventninger og ledelse

Nyhetskategorier

Ingen kategorier er tilgjengelige.