Helse- og oppvekstfag - Et viktig utdanningsprogram

AOF Østfold

Helse- og oppvekstfag er en av de viktigste utdanningene vi har i Norge. Det vil alltid finnes, barn, ungdom, voksne, og eldre som har behov for assistanse på den ene eller den andre måten, og det er mange forskjellige og varierte arbeidsplasser å velge mellom.

De som velger disse yrkene har ofte et brennende ønske om å få lov til å være med på å gjøre en forskjell for andre mennesker. Om det er stell av og pedagogisk opplæring av små barn, forebyggende arbeid med ungdom i risikosonen eller å gjøre dagen på sykehjemmet bedre for en eldre. Felles er at det hele starter med helse- og oppvekstfag.

Vi tilbyr dette utdanningsløpet her hos oss. Om du har liten eller ingen skolegang etter ungdomsskolen hjelper vi deg gjennom så du kan få denne viktige utdannelsen som ender opp med fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider eller Helsefagarbeider. Hos oss foregår undervisningen på dagtid i et godt klasseromsmiljø som vi mener er viktig for å fremme læringsprosessen. De aller fleste av våre deltakere sier at det å ha diskusjoner i klasserommet har vært en av de viktigste måtene å lære på. Våre lære er meget dyktig på sine fagområder og du kan være trygg på at de er der for deg hele veien. 

Etter det første semestert velger du om du vil gå videre på Barne- og ungdomsarbeider eller Helsefagarbeider avhengig av hva du brenner mest for.

 

Barne- og ungdomsarbeider

Ønsker du en jobb hvor du kan bruke dine egne ressurser og interesser for å motivere andre er Barne- og ungdomsarbeider et fint alternativ med magne muligheter: 

 • Asylmottak for mindreårige
 • Forebyggende arbeid med ungdom
 • Barnevernsinstitusjoner
 • Friluftsliv
 • Barnehage, SFO og skole


Det er et økende behov for fagpersoner som kan hjelpe barn og unge som av en eller annen grunn har behov for ekstra assistanse. 

 

Helsefagarbeider

Er det jobbene innen helsesektoren som er mer riktig for deg er det også her mange forskjellige muligheter. Du kan jobbe innen bl.a.:

 • Rusomsorg
 • Psykiatrien
 • Funksjonshemmede
 • Rehabilitering
 • Sykehus
 • Sykehjem

Også her er det et økende behov for fagarbeidere. Fler og fler trenger assistanse i institusjon eller hjemme for å mestre hverdagen og da er det viktig at det er personer med faglig kompetanse som settes inn.

Om du velger Barne- og ungdomsarbeider eller Helsefagarbeider har du valgt et yrke hvor du kan hjelpe andre i yrker Norge har stort behov av i framtiden.

 

Se kurstilbud og meld deg på her!

Nyhetskategorier

Ingen kategorier er tilgjengelige.