Om Studieforbundet AOF

Forsidenyheter Studieforbundet AOF Norge

Studieforbundet AOF Norge er i dag et stort, landsdekkende studieforbund med fokus på voksenopplæring og etterutdanning. Studieforbundet er hovedkontoret for avdelinger som dekker hele landet fra nord til sør.

Vi skreddersyr kompetanseutvikling og opplæring til organisasjons- og arbeidsliv. Erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder/lærer og deltaker for å stimulere til handling er sentrale begrep i vår pedagogiske praksis.

Vår satsning i å utvikle en ny læringsplattform tilpasset arbeidslivets behov, skal bidra til å livslang læring blir en mulighet for flere. Vi kan nå tilby undervisning i klasserom, på nett og i kombinasjon med hverandre, slik at læring i større grad kan tilpasses den enkeltes livssituasjon og arbeid.

Er du på utkikk etter våre studietilbud, besøk oss på www.aof.no

Nyhetskategorier

Ingen kategorier er tilgjengelige.