Vi tilbyr fagskoleutdanninger innen Helse- og oppvekstfag som gir deg 60 fagskolepoeng. De fleste fagskoleutdanningene er GRATIS!

Fagskoler skiller seg fra høyskoler og universiteter først og fremst ved at de er yrkesrettet og at de legger vekt på praktisk jobbing med faget. En utdanning ved en fagskole gir deg spisskompetanse og mulighet for faglig utvikling. Dersom du setter pris på å løse oppgaver i praksis, i større grad enn å lese teori, kan en fagskoleutdanning være noe for deg. 

Hva er en fagskole?

En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og...

Les mer