AOF har stått sentralt i arbeiderbevegelsen siden Haakon Lie la grunnsteinen til studieforbundet. I dag er AOF bredere og mer aktuell enn noen gang.

"Opphavet til AOF var å støtte arbeiderklassens framvekst gjennom å gi arbeidsfolk kunnskap til å delta i demokratiske samfunnsprosesser og til å arbeide for bedre vilkår i arbeidslivet, forteller daglig leder Sigmund Fosse i AOF Haugaland"

Gjennom opplæring av tillitsvalgte fikk AOF gradvis bedre fotfeste i arbeidslivet. Den røde tråden har hele tiden vært en nær tilknytning til den faglige og politiske arbeiderbevegelsen. Da AOF Haugaland ble opprettet i 1977,...

Les mer