List of active policies

Name Type User consent
Brukervilkår Site policy All users

Summary

Brukervilkår Acampus

Brukervilkårene handler om hvordan Acampus og Studieforbundet AOF samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre studier og e-læringstilbud. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Studieforbundet AOF sine e-læringskurs og læringsplattformen Acampus. 

 

Behandlingsansvarlig

Studieforbundet AOF er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene. EFAKTOR AS er databehandler. Studieforbundet AOF og EFAKTOR AS har inngått databehandleravtale. Innunder Studieforbundet AOF er følgende respektive organisasjoner behandlingsansvarlig for personopplysninger i Acampus; AOF Norge, AOF Vestlandet – Agder og AOF Østfold.

 

Full policy

Personopplysninger som behandles

Vi behandler navn, e-postadresse, adresse, fødselsnummer, samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, be om evaluering i etterkant og utsendelse av kursbevis. Personopplysningene samles inn når du registrerer deg på portalen selv, oppdaterer egen profil og gjennomfører studier/opplæringstilbud, eller at vi gjør det gjennom vårt kursadministrasjonssystem.

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne føre en anonymisert brukerstatistikk. Statistikken viser hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene og antall kursbevis som er utstedt.  

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kursansvarlige har kun tilgang til personopplysningene tilknyttet kurset de selv har ansvaret for. Det er kun EFAKTOR AS, som drifter løsningen, og de ulike portalansvarlige hos Studieforbundet AOF, herunder AOF Norge, AOF Vestlandet – Agder og AOF Østfold. som har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.

 

Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, e-postadresse, adresse, fødselsnummer, samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse lagres for å oppfylle en avtale om kjøp av opplæring. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b.

 

Lagring og sletting av personopplysninger

Studieforbundet AOF sletter brukere når brukerne ber om å bli slettet etter de gjeldende retningslinjer hos kurstilbyder, herunder AOF Norge, AOF Vestlandet – Agder og AOF Østfold.

 

Dine rettigheter

Dine rettigheter inkluderer retten til:

  • informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
  • å kreve innsyn i egne personopplysninger
  • å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger
  • å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
  • dataportabilitet
  • å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering
  • å klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte din kurstilbyder via profilsiden din eller på 

AOF Norge: personvern@aof.no 
AOF Vestlandet - Agder: personvern@aof-va.no
AOF Østfold: personvernombud@aofostfold.no

for å få utøvd dine rettigheter.

 

Sikkerhetstiltak

Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

 

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Acampus, som driftes av EFAKTOR AS i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

      MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.